Broholm 

Ulykkelig kærlighed på Broholm

Fruen sendte datter og hende uægte barn i fængsel

Godsejer Elisabeth Skeel ville ikke acceptere den skam, hendes ugifte, gravide datter havde nedkaldt over familien. Datteren ville giftes med barnets far, mens fruen på Broholm ville straffe dem.

 

Herren på Broholm er just gået bort, da enken, Elisabeth Skeel, modtager sit livs værste besked.

Hendes datter, 22-årige Anna Beate Sehested, må bekende, at hun er gravid i syvende måned, og faderen til barnet er lillebroderens huslærer. Parret er forelskede og ønsker inderligt at blive gift med hinanden.

Men graviditeten uden for ægteskab har kastet skam over familien på Broholm. Elisabeth Skeel vil ikke høre tale om et ægteskab. Tværtimod vil hun gøre alt i sin magt for at forhindre det.

 

Det forelskede par kæmper for at blive gift

juni 1745 skriver godsejeren af Broholm til kong Christian 6. for at spærre for giftermålet. I brevet foreslår hun: ”at denne karl bliver afstraffet og min datter sat på Bornholm for sin livstid uden at nyde noget af sit, enten fædrene arv eller efter min død, (…)”

I september bliver den arveløse datter og den to måneder gamle søn sendt til Bornholm.

Det forelskede par er ikke specielt interesserede i arven. Allerhelst vil de have lov til at gifte sig. Gang på gang skriver parret til kongen for at vise deres store kærlighed, for at bede om nåde og for at få lov til at indgå ægteskab.

Kongen lader nogle gange brevene sende til Elisabeth Skeel på Broholm, så hun kan give sit besyv med. Fruen giver gerne sit syn på sagen:

“Thi hvad kan være skammeligere, end at han, som var antagen at undervise mine Børn udi Gudsfrygt og kristelige Dyder, haver liderligt forført min Datter til et forargeligt og skarnagtigt Forhold til min yderste Sorg og Bedrøvelse.”

Ny konge, ny politik

Til parrets held dør den gudfrygtige kong Christian 6. i 1746. På tronen sidder nu sønnen, den livsnydende Frederik 5.

2. juni 1747 får det unge par lov til at gifte sig ”for barnets skyld”. Dog er datteren stadig gjort arveløs. Brylluppet står i september samme år.

Senere avancerer huslæreren i militæret og ender med selv at blive adlet som Gyldenfeldt. Med tiden mildnes Elisabeth Skeel og lader datteren arve.

 

Herregårdsfortællingerne er Linda Corfitz.