DALLUND 

Den farverige godsejer på Dallund

8 nedslag: Excentrisk toparistokrat hjalp fæstebønderne

Godsejer Carl Frederik Blixen Finecke var fuld af uventede påfund, var venner med Europas spidser, og så var han god mod bønderne

 

I 1829 mistede 7-årige Carl Frederik Blixen Finecke begge sine forældre, sin farfar og sin farbror. Drengen arvede to godser i det tyske Pommern, et stort gods i Sverige og Dallund Slot på Fyn. Formynderskabet forvaltede hans godser fint, men gav ham en streng opdagelse. Da den unge baron blev myndig, kunne han endelig selv bestemme over egne midler og opførsel.

Han kickstartede voksenlivet med stor tjubang. Og fortsatte i den stil resten af livet.

1. For sjov smadrede den unge baron en dyr vase, blot for at erstatte den for en stor sum. Han fik en kendt sangerinde til at give ham et privat show i Berlin. Og på sin bryllupsrejse kastede han mønter i grams.

2. Ved Treårskigen i 1848 stillede den 25-årige godsejer straks op som delingsfører og deltog aktivt i krigen.

3. Blixen Finecke blev skilt fra sin første kone og giftede sig i 1854 med prinsesse Augusta af Hessen-Kassel. Baronen blev dermed svoger til det kommende kongepar fra Glücksborg-dynastiet: Christian 9. og dronning Louise.

4. Som mange andre adelige nægtede godsejeren at gøre visit hos Frederik 7.s hustru, grevinde Danner. Kongen – som ellers havde nydt mange sommerdage i højt humør på Dallund – forbød nu Blixen Finecke audiens. De gamle venner forsonedes dog igen.

5. Fra sin studietid i Tyskland var baronen blevet nære venner med Otto von Bismarck. Samme mand, der førte Preussen i krigen mod Danmark i 1864. Inden krigen forsøgte baron Blixen Finecke gennem en brevveksling med Bismarck at løse konflikten om hertugdømmerne. Forgæves – og nok også naivt.

6. Valgt til Folketinget ad flere omgange og blev udenrigsminister og minister af Slesvig. Kom endda også i den svenske Rigsdag.

7. Da konseilspræsidenten i 1865 skulle danne regering, henvendte han sig til Blixen Finecke. Men baronen forlangte som betingelse for at tage en ministerpost, at Københavns Universitet blev flyttet til Kolding – af hensyn til Sønderjylland.

8. Egnens bønder rejste et mindesmærke for ham, fordi han solgte dem deres gårde på særdeles rimelige vilkår. På mindestenen står der: “Sit løfte han holdt”

Herregårdsfortællingerne er skrevet af Linda Corfitz.