HARRIDSLEVGaaRD

Den onde ridefoged på Harridslevgaard

Bondeplager var en led satan – både som levende og død

Mens Harridslevgaard oplevede fremgang, ødelagde ridefogeden bøndernes liv ved at avle på dem, tvinge dem til giftermål og efter sin død ved at gå igen – sådan går sagnet i hvert fald.

 

Det smukke renæssanceslot Harridslevgaard er kendt for mange ting: Det bliver kaldt røverslottet for sin fortid som røverhule, og det har Danmarks største private riddersal på 400 kvadratmeter. Særligt opsigtsvækkende er den lidt for utrolige historie om den lede ridefoged Niels Hunderup.

I 1740 overtog Christiane Hoppe godset fra sin afdøde mand. Hendes ejertid på 29 år blev en velsignelse for godset, der voksede og trivedes. Hun stiftede også et succesfuldt stutteri, der eksporterede heste til udlandet.

Men hendes ejertid blev skændet af godsets forvalter, dengang kaldet ridefoged, Niels Hunderup. Ifølge sagnet var Niels Hunderup en sand djævel, både over for bønderne – og sin egen søster.

 

Men bønderne slog igen

De gode erfaringer med hesteavl fra stutteriet mente Niels Hunderup at kunne overføre til slottets bønder. De stærkeste karle skulle gifte sig med de kønneste piger. På den måde ville godset få den bedste arbejdskraft.

Fogeden ville også optimere driften af bønderne ved at tvinge nye enker til hurtigt at gifte sig igen, så en effektiv mand kunne drive gården, og enken blev forsørget. Hvis bønderne ikke ville, så pryglede og pinte ridefogeden dem, til de accepterede.

Men historien om Niels Hunderup melder også, at bønderne kunne finde på at slå igen. De gik engang i mellem sammen om at give ridefogeden en omgang bank. Når Niels Hunderup så klagede til fruen, lød svaret:

 “Du har selv været ude om dét, du har fået.”

Ridefogedens søster blev gravid – med ridefogeden

Trods sine store erfaringer med avl, skulle Niels Hunderup efter sigende have haft intimt samvær med sin egen søster. Dengang som i dag var incest strengt ulovligt, og Niels Hunderup havde formentlig tænkt sig at holde affæren hemmelig, men søsteren blev gravid.

Her blev ridefogeden ifølge sagnet så arrig på hende, at han bandt hende fast til halen på en hest, svang sig op på dyret og red i fuld galop ud over markerne. Måske havde ridefogeden håbet, at mishandlingen ville få hende til at abortere, men søsteren overlevede ikke.

I 1771 døde Niels Hunderup selv. Men hans sjæl steg ikke til himmels. Den var dømt til at vandre i den jordiske verden. Folk på godset sagde, at de om natten så ham på en grå hest, hvor både mand og dyr havde gloende øjne. Karlene hørte ham også trampe på kornloftet og skræmme dyrene.

En lokal præst skulle efter sigende have manet Niels Hunderups genfærd bort. Efter sigende…

 

Herregårdsfortællingerne er skrevet af Linda Corfitz.