HverringE
Gods

Den standhaftige godsejer på Hverringe:

Christian 4. bortfører kronprinsens kæreste

Christian 4. mangler en syndebuk for sin egen søns uduelighed og finder årsagen i prinsens kæreste, fruen på Hverringe. Herefter følger bortførelse, fængsel og krav om, at godsejeren skal opgive sit barn.

 

Godsejer Anne Lykke svarer lodret nej på kongens betingelser. Ikke om hun vil indrømme skyld eller miste sin 10-årige datter. Dermed forlænger godsejeren af Hverringe i 1627 sit fængselsophold bag den kolde stenmur i fæstningen Bohus.

Fængslingen kan spores tilbage til Anne Lykkes elskede mands død i 1623. 28 år gammel er hun blevet enke og dermed principielt fri til indgå i forhold, som hun vil. Efter tre år indleder hun et forhold til kronprinsen, “den udvalgte prins” Christian. Men kongen ser ikke mildt på forholdet.

Da Anne Lykke en dag i 1627 har ærinder i Nyborg, bliver hun pludselig pågrebet, ført væk og siden sat på et skib mod Norge og kastet i en celle på fæstningen Bohus. Uden rettergang er adelige Anne Lykke blevet bortført og berøvet sin frihed.

Kongen må forklare sig

Det måtte kongen ikke, og slet ikke mod en adelsfrue. Adelsstanden er oprørt.

Da kongen nødsaget må forklare adelen den “ekstraordinære proces”, er årsagen, at hun med “sin umoralske opførsel” hindrede kronprinsen i at koncentrere sig om at regere Danmark, mens kongen er ude af landet for at kæmpe i Trediveårskrigen.

Derfor sidder Anne Lykke nu i en kold celle i Norge og skal forholde sig til kongens ublu krav: Hun skal indrømme skyld, fremover forblive på sin herregård og lade datteren bortadoptere. Men fruen til Hverringe nægter, så hellere forblive fængslet.

 

Adelsfruen krævede at blive sat fri med æren i behold

Efter at have afvist kongens krav skriver Anne Lykke til Rigsrådet og forlanger at blive løsladt med æren i behold. En retssag bliver berammet i Kolding, men svenske tropper belejrer samme år Jylland, retssagen sløjfes, og frihedsberøvelsen fortsætter.

Året efter går blandt andre kongens egen mor i forbøn for Anne Lykke. Efterhånden besinder Christian 4. sig og lader adelsfruen løslade mod en garanti om, at hun vil forblive på Hverringe.

Efter to år kommer Anne Lykke ud, godt nok i husarrest på Hverringe, men med æren i behold og sin datter hos sig.

 

Herregårdsfortællingerne er skrevet af Linda Corfitz.