Nyborg slot

Middelalderens Christiansborg

Danmarks første grundlov blev vedtaget på Nyborg Slot

I middelalderen var Nyborg Slot centrum for landets vigtigste beslutninger. En gang om året mødtes rigets fremmeste mænd til danehof og afgjorde retssager, vedtog love og udpegede nye konger. Vi kigger nærmere på tre skelsættende danehof.

I 1282 begrænser rigets stormænd og biskopper kong Erik Klippings magt med en håndfæstning. Mange historikere peger på, at dét er Danmarks første grundlov.

Udover at begrænse kongens magt sætter håndfæstningen rammerne for retssystemet og fastslår, at kongen hvert år skal afholde et parlament i Nyborg. Her skal rigets fremmeste mænd vedtage love, være landets højesteret og træffe vigtige beslutninger på rigets vegne. Senere bliver parlamentet kendt som danehof.

 

Pesten redder slyngler fra at miste en hånd

 

Ved danehoffet i 1354 er Danmark i kollosal krise. Pesten har ramt landet omkring år 1350 og i visse områder slået op mod 50 procent af befolkningen ihjel. Marker står udyrkede hen.

Derfor vedtager danehoffet under Valdemar Atterdag, at det skal være slut med at straffe folk ved at hugge hænder og hovedet af dem. Danmark har bogstaveligt talt ikke råd til at miste flere hænder.

Margrete støber fundamentet til Kalmarunionen

 

I 1377 får Norges dronning valgt sin lille søn Oluf til at blive Danmarks kommende konge. Den norske dronning er datter af den danske konge Valdemar Atterdag, og hun er bedre kendt som Margrete 1.

Udnævnelsen af sønnen sker på bekostning af den ellers udsete tronfølger Albrecht af Mecklenburg. På danehoffet vælger landets stormænd og biskopper at vende sig væk fra det tyske Mecklenburg og mod de nordiske lande. For lille Oluf er samtidig arving til Norges trone og har arvekrav på den svenske trone. Dermed lægges fundamentet for Margrete 1.s største triumf: Kalmarunionen.

Udpegelsen bliver dermed også afgørende for, at Danmark-Norge er i personalunion indtil 1814, og baggrunden for, at Grønland og Færøerne i dag er en del af Rigsfællesskabet.

Herregårdsfortællingerne er skrevet af Linda Corfitz.